Parcours

Tijdens de Avond4daagse lopen we iedere dag een andere route door of rondom een stukje van de stad Groningen. De route's voor 2020 zullen z.s.m. op de website worden geplaatst. De te lopen afstanden zijn 5, 10 of 15 kilometer per dag. Op deze pagina vindt je een overzicht van alle route's in tekst (stratenplan). Tijdens de Avond4daagse worden de route's uitgedeeld aan alle deelnemers.
Iedere dag zullen we de routes op onze facebookpagina delen

De routes zijn hierook als word document te downloaden.
Tijdens de route is er een aanbevolen rustplaats aangewezen voor groepen.
Maandag : 5 km Kluisgat.(� 50 meter vanaf de kruising Bakboordswal)
Dinsdag : 5 km Godekenheerd t.h.v. Het Palet (LET OP DIT IS ANDERS DAN VOORGAANDE JAREN)
Woensdag : 5 km Parkeerplaats Praxis Damsterdiep


Wij verzoeken u ivm de veiligheid zoveel mogelijk gebruik te maken van de adviesverzorgingsplaatsen.

Mocht u als school of groep iets uit willen delen aan alle kinderen van de groep, dan verzoeken wij dit niet tijdens
de intocht te doen. Indien een hele groep iets uitgereikt krijgt houdt dit de overige wandelaars en verkeersdeelnemers
op. Mocht u iets uit willen delen dan verzoeken wij u dit te doen voor aanvang van de intocht (19.30 uur) of na afloop.