Praktische Info

Om de Avond4daagse zo goed mogelijk te laten verlopen is natuurlijk ook de medewerking van de wandelaar zeker gewenst. Tijdens de Avond4daagse zijn de wandelaars verplicht aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Deze mensen staan constant met elkaar verbinding en zijn in de meeste gevallen duidelijk herkenbaar.

Hieronder staan een aantal punten waar de wandelaar rekening mee dient te houden:

Starttijden
De start is alle avonden om 18.00 uur. De 5 kilometer start op donderdag echter om 19.30 uur. Zodat ze samen met de andere afstanden de intocht kunnen lopen.
Afval
De organisatie verzoekt de wandelaars afval niet onderweg langs de route weg te gooien, maar te deponeren in daarvoor bestemde afvalbakken. Op het startterrein staan plastic afvalbakken om het afval te verzamelen.
CommerciŽle handel
De organisatie is op geen enkele wijze betrokken bij commerciŽle handel tijdens de Avond4daagse zoals bloemen en/of snoepkramen. Overlast veroorzaakt door deze handelaren op de startlocaties of direct langs de route zullen door de organisatie verwijderd worden, alles daarbuiten valt buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.
Controle posten
Tijdens de wandeling worden op niet nader bekend gemaakte plaatsen de deelname bewijzen gecontroleerd. Indien bij terugkomst geen stempel op het deelname bewijs getoond kan worden, kan de organisatie besluiten geen medaille uit te reiken.
EHBO
Tijdens te hele Avond4daagse zijn er gediplomeerde EHBO'ers aanwezig. Op het startterrein duidelijk herkenbaar, tijdens de wandeling fietsen deze mensen heen en weer langs de route. Heeft u tijdens de wandeling een EHBO'er nodig, wacht dan geduldig af, ze komen vanzelf ten alle tijde langs, of spreek een van de vrijwilligers aan. Voor spoedeisende hulp waarvoor een ambulance nodig is kunt u natuurlijk altijd zelf 112 bellen.
Fietsenstalling
In de directe omgeving van het startlocaties zijn voldoende mogelijkheden om fietsen te stallen. Bij de startlocatie voor de laatste 2 dagen is weinig parkeer gelegenheid voor auto's. Het advies van de organisatie is dan ook, kom op de fiets of lopend. De organisatie doet er alles aan om ongeregeldheden e.d. te voorkomen, maar is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de medewerkers in de startkraam bij de startlocatie. Hier kunt u ook terecht om te kijken of iets van u is terug gevonden.
Illegale deelname
De organisatie constateert elk jaar een aantal illegale deelnemers (deelname zonder ervoor te betalen). De organisatie betreurt dit ten zeerste en vraagt deze wandelaars zich toch te laten inschrijven. Het organiseren van een wandel evenement kost veel geld en mankracht. Ook zijn de illegale wandelaars niet verzekerd in het geval er een ongeluk mocht plaatsvinden.
Verkeersregelaars
Alle routes zijn zo uitgezet dat alle wandelaars op de trottoirs en/of voetpaden lopen. Op (gevaarlijke) kruisingen en oversteekplaatsen staan er verkeersregelaars voor de veiligheid van de wandelaars. De wandelaars wordt dan ook dringend verzocht de aanwijzingen van deze verkeersregelaars op te volgen. Het negeren van de aanwijzingen van de verkeersregelaars kan door de politie flink worden beboet. Ook andere weggebruikers die zich niet aan de aanwijzingen van de verkeersregelaars houden worden doorgegeven aan de politie, welke overigens tijdens de hele vierdaagse voor ons paraat staat.
Medailles
De wandelaar is zelf verantwoordelijk voor de opgave van de correcte medaille. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van een medaille. Indien een wandelaar toch een andere medaille wenst, kunt u op donderdag na terugkomstterecht bij de startlocatie.
Minimumleeftijd
De wandelbond stelt dat kinderen vanaf 4 jaar onder begeleiding mogen deelnemen.
Privacy
Naam en adres gegevens van de wandelaars worden niet aan derden beschikbaar gesteld voor eventuele commerciŽle doeleinden. de gegevens blijven alleen bij de stichting voor eigen administratie.
Slecht weer
Bij uitzonderlijk slecht weer neemt de organisatie voor de start gezamenlijk een beslissing. Dit kan zijn het aflasten van een wandelavond, het wijzigen van een route(-afstand) of het toch laten doorgaan. Mocht tijdens het wandelen de weersituatie zodanig veranderen dat het gevaar kan opleveren voor de wandelaars, dan zal de organisatie proberen de wandelaars op een zo snel en veilige mogelijke manier terug te laten keren naar het startveld. De verplichting voor het behalen van een controlestempel zal in het geval van het (gedeeltelijk) afgelasten van een wandelavond uiteraard komen te vervallen of in ieder geval minder streng worden toegepast. Houdt in geval van dreigende situaties onze sociale media ook in de gaten.
Toiletten
Tijdens de Avond4daagse kan gebruik worden gemaakt van de toiletten bij de startlocaties. Ga in elk geval thuis nog even naar het toilet alvorens naar het startveld te gaan, dat voorkomt al een hoop ongemak.
Verzekering
Door de wandelbond is een collectieve verzekering afgesloten t.b.v geregistreerde wandelaars en vrijwilligers van de avondvierdaagse.

Als iedereen zich aan bovenstaande regels houdt zal het wederom een geslaagd evenement gaan worden.